Žádanka o krycí list

Krycí list je nedílnou součástí Příhlášky k zápisu štěňat.

Žádost o krycí list můžete podat elektronicky. Na základě Vaší žádosti poradce chovu vystaví krycí list a doručí jej chovateli ve formátu PDF na e-mailovou adresu chovatele. Chovatel krycí list vytiskne a dále vyplní dle pokynů. Po krytí chovatel neprodleně vyplní formulář Oznámení krytí.

Vyplněný orignál zašle chovatel poradci chovu po případném narození vrhu.

Upozornění: V případě, že z jakéhokoliv důvodu nechcete přijmout krycí list e-malem, nebo zaslat žádanku online, můžete o vše požádat i poštou.

 

Žádanka o zápisová čísla

Přidělená zápisová čísla jsou nedílnou součástí žádosti o Zápis štěňat.

Řádně vyplněnou Žádanku o zápis štěňat zašlete ve věku 3 týdnů po narození vrhu na adresu plemenné knihy ČMKU. Do žádanky budete potřebovat již rodokmenová jména štěňat, předem si je připravte. Potvrzená zápisová čísla Vám ČMKU zašle zpět na Vaši adresu, případně Vás bude kontaktovat pro změnu jména. Za tuto službu nic neplatíte.

Žádanku stahujte zde.

Upozornění: Zašlete žádost včas, v případě, že opomenete zaslat žádost o zápisová čísla včas, budete mít problémy s řádným zápisem štěňat. Žádanku zašlete na adresu : ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE, Plemenná kniha č.1, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy, 182 53. 

 

Přihláška k zápisu štěňat

Přihlášku je třeba zaslat poradci chovu se všemi níže uvedenými náležitostmi. 

V 6.-7. týdnu věku štěňat se čipuje + zároveň veterinář provede kontrolu vrhu a vyplní "Zápis o kontrole vrhu veterinářem" + potvrdí razítkem a podpisem obě "Přihlášky k zápisu štěňat" (v dolní části, kde se vpisuje datum kontroly vrhu).
Do "Přihlášky k zápisu štěňat" je nutné vepsat (příp. pokud je dostatek štítků čipových čísel, tak vlepit) čipová čísla.
Barvy štěňat v "Přihlášce k zápisu štěňat" - používejte prosím tyto možnosti: černá, hnědá, černobílá (+ nestandardní barvy: šedá, šedobílá, hnědobílá). Pokud je známá i barevná vloha, piště ji za lomítko - tzn. /h - pro hnědou vlohu, /čb - pro černobílou vlohu.
Zdravotní a výstavní výsledky v "Přihlášce k zápisu štěňat" - vypisujte pouze ty, které můžete doložit!

Poté odesíláte všechny podklady k zápisu štěňat poradci chovu.


a) 2x Přihláška k zápisu štěňat - originál
b) Žádanka o zápisová čísla - originál
c) Zápis o kontrole vrhu veterinářem - originál
d) nevylepená čipová čísla - od každého 1kus (+ registrační karty - kopie - pokud máte)
e) kopie PP obou rodičů - v případě, že nebyly dodány již dříve
f) kopie zdravotních a výstavních výsledků rodičů - v případě, že nebyly dodány již dříve

Vystavené rodokmeny obdržíte od ČMKU na Vaši adresu - na dobírku dle platného ceníku ČMKU. Rodokmeny si pečlivě zkontrolujte a případné chyby reklamujte přímo u plemenné knihy ČMKU

Upozornění: Věnujte pozornost výše uvedenému popisu, hlavně kde všude má být potvrzení veterináře. Nekompletní dokumentace Vám bude vrácena k doplnění. Pamatujte, že Přihláška vrhu musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu, což je nejzaší termín, zahajte zápis tedy ideálně mezi 6 a 7 týdnem věku štěňat, aby byl čas na případné doplnění žádosti a opravy.

int(1)

Novinky

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu