Povinné podklady pro bonitaci psa/feny

Co je třeba absolvovat před bonitací:

- RTG kyčlí DKK a loktů DLK nejdříve v 15 měsících věku psa u kteréhokoliv veterinárního lékaře. Lékaři je třeba sdělit adresu posuzujícího klubového lékaře, kterými jsou :


MVDr. Milan Snášil, CSc.
Podveská 20
624 00 Brno - Komín
Tel.: +420 549 251 419

nebo

MVDr. Vítězslav Novák
Sadová 1158
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: +420 558 630 870 

RTG snímky na DKK a DLK si tedy můžete nechat zhotovit u svého veterinárního lékaře, ten je pak musí na oficiální vyhodnocení poslat jednomu z uvedených klubových vyhodnocovatelů!!!

- zajistit si kopie potvrzení rodičů, že jsou cystinurie = normal. Pokud tyto testy nejsou známy, je třeba provést vlastní test u Vašeho veterinárního lékaře. Provede se odběrem krve a zasláním na cerfikovanou laboratoř (např. Genomia atd.), Výsledný certifikát dodáte k bonitaci.

- jednu výstavu národní, nebo mezinárodní a získat známku VD, nebo V. Druhou výstavu (klubovou) je možno absolvovat v den bonitace.

Kdo se může bonitace zúčastnit:

- psi a feny starší 18 měsíců, zůčastnit se mohou i háravé feny

- je již znám výsledek RTG DKK a DLK

- je již znám výsledek DNA testu na cystinurii (příp. založení po rodičích)

- absolvovali 2 výstavy v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní, vítězů nebo šampiónů se známkou nejméně velmi dobrá, z toho musí být nejméně jedna výstava klubová KNFP, druhá od národní výstavy výše 

Povinné dokumenty:

- originál průkazu původu a výstavní přílohu (výstavní knížku)

- certifikát o výsledku testu na cystinurii, nebo dokumenty potvrzující negativní cystinutii u obou rodičů

- vyhodnocená potvrzení o rtg DLK + DKK u klubem schváleného veterinárního lékaře 

- posudky z obou požadovaných výstav, klubová výstava může být splněna  v den bonitace (výstava před bonitací)


- kopii průkazu původu
- kopie 2 výstavních posudků dle uvedených požadavků (kopii výstavního posudku z klubové výstavy KNFP je možno doložit dodatečně v den bonitace)
- kopii výsledku DNA testu na cystinurii (příp. kopie výsledků DNA testů rodičů, pokud jsou oba "normal")
- kopii protokolu vyhodnocení DKK a DLK u nečlenů klubu 

int(1)

Novinky

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu